arrow location diemthuong buy top bubbles2 eye tag luotmua iconview diemtichluy phone data clock settings calendar check money suitcase comment_30x30 blocked file-text2 car-white invitation3-200-mobile
Danh mục sản phẩm

OKEY cung cấp dịch vụ thương mại trung gian (gọi là dịch vụ ORDER) giữa người bán (gọi là nhà cung cấp) và người mua thông qua website thương mại điện tử www.okey.vn. Dịch vụ này là tổ hợp các thao tác chính xác, tỷ mỉ trên nền tảng công nghệ tiện lợi được OKEY cung cấp cho khách hàng có nhu cầu tìm kiếm và mua sản phẩm một cách an toàn tử nước ngoài. Sau đây là quy tắc phí dịch vụ.

Xem thêm