arrow location diemthuong buy top bubbles2 eye tag luotmua iconview diemtichluy phone data clock settings calendar check money suitcase comment_30x30 blocked file-text2 car-white invitation3-200-mobile
Danh mục sản phẩm

• Khi quý khách truy cập vào trang web của chúng tôi có nghĩa là quý khách đồng ý với các điều khoản này. Trang web có quyền thay đổi, chỉnh sửa, thêm hoặc lược bỏ bất kỳ phần nào trong Quy định và Điều kiện sử dụng, vào bất cứ lúc nào. 

• Quý khách vui lòng kiểm tra thường xuyên để cập nhật những thay đổi của chúng tôi.

Xem thêm

Chính sách khiếu nại được áp dụng từ ngày 3/4/2018.

Xem thêm

O'KEY tôn trọng và cam kết sẽ bảo mật những thông tin mang tính riêng tư của bạn. Xin vui lòng đọc bản Chính sách bảo mật dưới đây để hiểu hơn những cam kết mà chúng tôi thực hiện nhằm tôn trọng và bảo vệ quyền lợi của người truy cập.

Xem thêm

OKEY cung cấp dịch vụ thương mại trung gian giữa người bán (nhà cung cấp) và người mua thông qua website thương mại điện tử www.okey.vn. Sau đây là chính sách dịch vụ áp dụng với khách hàng trải nghiệm bản thử nghiệm 1.0 của chúng tôi.

Xem thêm